SU ANALİZ RAPORU

T.C
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı - Balneoloji Laboratuarı
Fiziko - Kimyasal Su Analiz Raporu ( 12.10.2005 )

Laboratuar Numarası : 22/2005
BAŞVURU BİLGİLERİ  
Kaynak Adı : Hisarköy Kuyubaşı - Bigadiç İlçesi/BALIKESİR
Başvuru Sahibi : Belediye Başkanlığı - Bigadiç -Balıkesir
Analiz Amacı : Kimyasal, mikrobiyolojik ve tıbbi değerlendirme
Analiz Tipi : İzin Başvurusu
Sorumlu Laboratuarın adı : Balneoloji Laboratuarı
Örnek Alınma Tarihi : 25.09.2005
Örnek Alındığı Andaki Suyun Sıcaklığı : 98 °C
FİZİKSEL ÖZELLİKLER  
Koku : Kokusuz
Tat : Tatsız
Renk : 5 UNITS PtCo
Bulanıklık : 0 FTU TURBIDITY
Çökelti : Yok(Örnek alındıktan 24 saat sonraki)
FİZYOKİMYASAL ÖZELLİKLER  
pH değeri : 8,32
Elektriksel İletkenliği : 2.400 µS/cm
Yoğunluğu : 1000 gm/cm³
Hava Sıcaklığı (ölçüm sırasında) : 24 °C
Salinite : 0/00 1,1
Karbonat ( CO22-) : 0,000 mg/L
Karbondioksit (CO2) : 13,2 mg/L
Sertlik : 14,4 Fr°S

ANYONLAR                                                                         mg/L             mEq/L             %mval
Flourür Na+ : 2,850 0,136 0,409
Klorür K+ : 209,687 5,195 17,793
Bromür NH4+ : 0,580 0,007 0,022
İyodür Mg2+ : 0,320 0,003 0,008
Nitrit Ca2+ : 0,019 0,000 0,001
Nitrat Mn- : 0,000 0,000 0,000
Sülfat Fe2+ : 440,000 9,167 25,574
Bikarbonat   : 1,098,000 18,000 54,145
Sülfür(Sülfid)   : 0,006 0,000 0,001
Fosfat(Hidrofosfat)   : 0,770 0,018 0,084
     
Toplam   : 1751,962 33,244 100,000
ÇÖZÜNMEYEN MADDELER                                                     mg/L             mEq/L  
Silikat asidi (Metasilikat asit) H2SIO3 : 141,916 1,818  
Borik Asit (Metaborik asit) HBO2 : 47,461 1,083  
     
Toplam Mineralizasyon   : 2711,821 g,mg/L'dir

 

Laboratuar Numarası : 22/2005
BAŞVURU BİLGİLERİ
Kaynak Adı : Hisarköy Kuyubaşı - Bigadiç İlçesi/BALIKESİR
Başvuru Sahibi : Belediye Başkanlığı - Bigadiç -Balıkesir
Analiz Amacı : Kimyasal, mikrobiyolojik ve tıbbi değerlendirme
Analiz Tipi : İzin Başvurusu
Sorumlu Laboratuarın adı : Balneoloji Laboratuarı
Örnek Alınma Tarihi : 25.09.2005
Örnek Alındığı Andaki Suyun Sıcaklığı : 98 °C
ESER ELEMENTLER mg/L
Arsenik(Hidroarsenat)

HA5O42-

: 0,700
Kadmiyum

Cd2+

: 0,001
Krom Cr3+ : 0,010
Civa Hg2+ : 0,000
Nikel Ni2+ : 0,000
Kurşun Pb2+ : 0,007
Antimon Sb5+ : 0,000
Selenyum Sa2- : 0,010
Baryum Ba2+ : 3,000
Bakır Cu2+ : 0,080
Çinko Zn2+ : 0,120
Aliminyum Al3+ : 0,001
Mollbden Mo6+ : 0,150
Gümüş Ag+ : 0,000

T.C
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı - Balneoloji Laboratuarı

Sayı : 341/05 İSTANBUL, 12/10/2005

BALIKESİR BİGADİÇ HİSARKÖY KUYUBAŞI SONDAJINDAN ALINAN SU ÖRNEĞİNİN TIBBİ BALNEOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORU

Balneolojik Sınıflandırma ve Özellikler
Balıkesir Bigadiç Hisarköy Kuyubaşı sondajından alınarak İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Balnololoji Laboratuarı'na getirilen su örneğinin 4-10-2005 tarihinde laboratuarımızda yapılan fiziko-kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçlarına göre tıbbi balneolojik analiz sonuçlarına göre tıbbi balneolojik değerlendirmesi aşağıdadır.

İncelenen suyun doğal sıcaklığı 98°C ( ölçüm tarafımızdan yapılmışır ) olup 20 °C üzerindedir, bu özelliği ile "termal" , toplam mineralizasyonu ise 1000mg/L' nin üzerindedir ( 2711,8mg/L), bu nedenle de "mineralli" su niteliğindedir.Kısaca "termomineral"  bir sudur. Yani balneolojide "TERMAL SULAR" gurubunda yer alır.

%20 milivali aşan sodyum (%85 milival), bikarbonat (%54 milival) ve sülfat ( %27,5 milival) iyon düzeyleri nedeniyle sodyum bikarbonatlı ve sülfatlı bir mineralli su diye sınıflandırılır.

İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkileri ve tedavi edici özellikleri olan özel mineralli sular için belirlenmiş eşik değerler açısından ele alındığında 500 mg/L üzerinde sodyum (655mg/L) ve 1mg/L üzerinde florür (2.58mg/L) içerdiği için sodyum florürlü sular sınıfına dahildir. Bikarbonat düzeyi de (1098mg/L) görece yüksektir, bikarbonatlı sular için belirleniş eşik değer olan 1300 mg/L'ye yakındır. Ayrıca, toplam mineralizasyonun %8,2'si oranında (141,9mg/L düzeylerinde ) metasilikat asit içermesi de dikkat çekicidir.

KİRLİLİK BELİRTEN ZEHİRLİ MADDELER mg/L
Arsenik(Hidroarsenat)

CN-

: 0,001
Organik maddeler için harcanan oksijen miktarı

O2

: 8,100

 

 

 

NOT:İtalik ile yazılan parametrelere bakılmamıştır

Sağ. Tekr. Recai KOÇ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !